★ LAOMÜÜK  

Tellimistingimused

Internetilehekülg www.lastekaubad.ee tegeleb mänguasjade ja lastekaupade online müügiga.

 

 

 

Tellimistingimused


1. Üldtingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad üldtingimused kehtivad ostu-müügilepingutele (edaspidi Leping), mis sõlmitakse tellimuse (edaspidi Tellimus) alusel internetis aadressil www.lastekaubad.ee asuvast lastekaubad.ee eestikeelsest internetipoest kaupa telliva isiku (edaspidi Tellija) ning OÜ Mermand (edaspidi ka lastekaubad.ee) vahel ning Lepingute sõlmimise protseduurile.

1.2. Mermand OÜ-l on õigus üldtingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Muudetud üldtingimused kehtivad üksnes nende Tellimuste ja Lepingute suhtes, mille puhul vastav Tellimus on esitatud pärast üldtingimuste muutmist.

2. Lepingu sõlmimise protseduur ja Lepingu jõustumine

2.1. Tellimuse esitamine on võimalik otse elektrooniliselt läbi lastekaubad.ee internetikataloogi.

2.2. Tellimus loetakse üldjuhul pakkumiseks võlaõigusseaduse tähenduses. lastekaubad.ee ei pea oma nõustumisest Tellimusega Tellijale eraldi teatama. Kui lastekaubad.ee asub tellimust täitma, loetakse tellimus aktsepteerituks. Juhul, kui Tellija on teavitanud lastekaubad.ee tellimiskeskust oma e-maili aadressist, siis edastatakse talle Tellimuse kinnitus elektrooniliselt. Tellimust esitades kinnitab Ostja, et ta on vähemalt 16-aastane, tema otsusevõime ja juhul, kui ta on täisealine, siis ka tema teovõime ei ole piiratud ning ta omab Eestis püsivat elukohta.

 

3. Makseviisid

3.1. Tellija võib valida erinevate makseviisi vahel:

3.1.1. tasumine arve alusel - kui arve on tasutud, paneme paki teele. (Sobib neile kellel ei ole sobivat pangalinki meie lehel)

3.1.2. tasumine läbi pangalinkide (Swedbank ja SEB pank) 

  

4. Saatekulu

4.1. lastekaubad.ee internetilehelt tellitud kaubad edastatakse Omniva, kulleri ja SmartPOSTiga. Kõigi viiside puhul lisandub saatekulu vastavalt hinnakirjale.

4.2. Posti teel edastamise puhul lisandub Tellimuse kogusummale olenemata tegelikult edastatavate pakkide arvust saatekuluna ühekordne tasu postiteenuse eest, mis sisaldab käibemaksu. Saatekulu arvestatakse ainult üks kord koos esimese saadetisega ning see ei kuulu tagastamisele.

4.3. Saadame pakke ka Eestis väljaspoole, selleks saada oma ostusoov info@lastekaubad.ee

 

5. Tarbija taganemisõigus.

5.1. Tellijal on õigus ilma põhjust näitamata taganeda Lepingust ja tagastada kaup 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest alates.

5.2. Lepingust taganemiseks tuleb Tellijal täita vabas vormis tagastusleht (arve nr, kättesaamise kuupäev, tagastamise kuupäev, tooted, kleindi andmed ja arveldusarve) ja viia kaup originaalpakendis koos kõikide markeeringutega kauba üleandmise kohta ( sobivasse SmartPOSTi pakiautomaati) või saata kulleriga Mermand OÜ juriidilisele aadressile Sõpruse pst 228-5, Tallinn.

5.3. Kaup ei tohi olla kasutatud. Kaupa võib proovida, et veenduda selle sobivuses või mittesobivuses, kuid proovimise käigus tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. Proovimine tähendab samaväärset kasutust, nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist.

5.4. lastekaubad.ee tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed Tellija poolt osundatavale pangaarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates kauba tagastamisest. Postikulu ei tagastata. lastekaubad.ee-l on õigus tasaarvestada tagastamisele kuuluv summa lastekaubad.ee sissenõutavate nõuetega Tellija vastu. Ostuhinna tasumise nõuetega saab tasaarvestada eeldusel, et vastavate Tellimuste puhul on makseviisiks valitud tasumine kättesaamisel.

5.5. Tagastada ei ole võimalik kosmeetikatooteid, kasutatud raamatuid, voodipesu,tekke ja patju, pesu, lutid,lutipudelid hügieenivahendid (nt pissipotid). Kõik tooted, mida ei saa nende olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknevad või mille kasutamistähtaeg on möödunud, ei kuulu tagastamisele. Tootega tuleb tagastada kõik kaasasolevad osad (sh kasutusjuhendid ja eemaldatavad detailid ning kaubaga kaasas olnud saateleht).

5.6. Ostu-müügilepingust taganemise korral on Tellijal õigus taganeda ka ostu-müügilepingu finantseerimiseks sõlmitud krediidilepingust. Juhul, kui taganetakse Lepingust, mille makseviisiks on tasumine järelmaksuga, siis loetakse, et Tellija on samas automaatselt taganenud ka krediidilepingust. lastekaubad.ee kohustub teavitama Krediidiandjat viivitamatult lepingust taganemisest.

  

6. Puudustega kaup

6.1. lastekaubad.ee vastutab kõigi müüdud kaupade puuduste korral vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

6.2. Tellija kohustub alles hoidma kaubaga kaasasolevat saatelehe. Saateleht on Tellija ostu tõendav dokument ja selle olemasolu on vajalik kauba puudustest tulenevate õiguste realiseerimiseks.

6.3. Puuduste esinemisel on Tellijal eelkõige õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba ümbervahetamist. Kui kaupa ei ole võimalik ümber vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda.

6.4. lastekaubad.ee ei vastuta kauba puuduse eest, kui kauba puudus tekkis pärast kauba üleandmist Tellijale, samuti, kui puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.

6.5. Juhiseid toimimiseks kauba puuduste korral ja lisainfot kauba hoolduse kohta saab e-maili info@lastekaubad.ee teel.

  

7. Lastekaubad.ee taganemisõigus

7.1. Lastekaubad.ee-l on õigus Lepingust taganeda seaduses sätestatud juhtudel ning järgnevate olukordade esinemisel:

7.1.1. tellitud kaupa ei ole võimalik, sh varude ammendumise tõttu, enam tarnida;

7.1.2. kauba hind lastekaubad.ee internetilehel on ekslikult näidatud ebaõigesti ja Lepingu aluseks olev Tellimus on tehtud vastava ebaõige hinna alusel;

7.1.3. vastava Lepingu kohaselt on kauba väljasaatmise eelduseks ettemaksu laekumine ja ettemaks ei ole laekunud 7 kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest.

7.2. Tellijat informeeritakse lastekaubad.ee poolsest taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-maili või posti teel. Tellija tasutud ettemaksed tagastatakse sel juhul viivitamatult, hiljemalt aga 30 päeva jooksul Tellija osundatavale pangaarvele.

  

8. Kauba hind

8.1 Lastekaubad.ee interneti koduleheküljel www.lastekaubad.ee olevate kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigi käibemaksu. lastekaubad.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu, kui muutub käibemaks.

  

9. Kauba ümbervahetamine

9.1. Tellijal on õigus vahetada rõivaid ja jalatseid ümber teise suurusega sama artiklinumbri ja värviga toote vastu 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

9.2. Kauba ümbervahetamiseks tuleb kaup tagastada ja tellida uus kaup kooskõlas punktis 9.1 sätestatuga. Tagastamine peab toimuma 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Käesoleva punkti alusel ümber vahetatud kauba kättetoimetamisel saatekulu ei lisandu.

9.3 Ümbervahetamisele ei kuulu punktis 5.5 märgitud tooted.

  

10. Tellimuse täitmise tähtajad

10.1. Tellimused postitame  7 tööpäeva. jooksul Juhul, kui ei ole toote juures märgitud teisiti.

10.2. Juhul, kui tellitud kaupu ei ole võimalik koos laost välja saata, saadab lastekaubad.ee tellitud kauba Tellijale mitme saadetisena.

10.3. Raamatute tellimuse täitmise tähtaeg on kuni 30 tööpäeva.

  

11. Kauba kättesaamine

11.1. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks talle sobiva AS Omniva väljastuspunkti, saadab AS Omniva Tellijale teatise, milles sisalduva saadetise numbri alusel saab Tellija paki valitud väljastuspunktist kätte. Pakile järele minnes tuleb Tellijal kaasa võtta isikut tõendav dokument.

11.2. Kui Tellija valib kauba kättetoimetamise AS Omniva teenusena, võtab postiasutuse klienditeenindus Tellijaga ühendust ning lepib kokku paki kättetoimetamise aja ja lunasaadetise puhul teatab ka paki maksumuse.

11.3. Kui Tellija valib kauba üleandmise kohaks SmartPOSTi pakiautomaadi, saadab SmartPOST Tellijale SMS-i kauba saabumise kohta.

 

  

12. Tellija vastuvõtuviivitus

12.1. Kui Tellija ei ole nädala jooksul alates kauba üleandmise kohta saabumise teate saamisest oma tellitud kaubale järele tulnud, satub Tellija vastuvõtuviivitusse.

12.2. Kui Tellija tellis kauba AS Omniva teenusena koju, kuid telefoni teel Tellijaga kontakti ei saada, toimetatakse pakk lähimasse postiasutusse ning Tellijale edastatakse paki saabumise teade, mille alusel Tellija saab paki teatel olevast postiasutusest kätte.

12.3. SmartPOSTi pakiautomaadis hoitakse pakki kooskõlas punktiga 12.1 seitse päeva, mille jooksul saadetakse Tellijale kaks SMS-i ja soovi korral ka e‑kiri.

  

13. Ettemaks

13.1. Kui Tellijal on ettemaksu tasumise kohustus, ei saadeta vastavat tellimust töötlusesse enne ettemaksu laekumist.

 

14. Omandireservatsioon

14.1.Tellimuse alusel Tellijale tarnitud kaup jääb kuni hinna täieliku tasumiseni Mermand OÜ omandiks.

 

15. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

15.1. lastekaubad.ee-l on õigus koguda ja töödelda Tellija poolt lastekaubad.ee-le avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks, andmete töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks ja kavandamiseks ka kolmandatele isikutele, muuhulgas postiteenuse osutajatele.

15.2. lastekaubad.ee-l on õigus kasutada Tellija elu- või asukoha aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tellijale.

15.3. lastekaubad.ee õigused isikuandmete kasutamisel laienevad ka lastekaubad.ee-ga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele ning isikutele, kellele lastekaubad.ee on loovutanud Lepingust tulenevad nõuded.

15.4. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

 

16. Nõuete pantimine ja loovutamine

16.1. Lastekaubad.ee jätab endale õiguse loovutada ja pantida Tellijaga sõlmitud ostu-müügilepingust tulenevaid nõudeid kolmandatele isikutele, sealhulgas faktooringulepingu alusel.

 

17. Sissenõudmiskulud

17.1. Lastekaubad.ee-l või tema poolt volitatud isikul, samuti isikul, kellele lastekaubad.ee on loovutanud Tellijaga sõlmitud Lepingust tulenevad nõuded, on õigus nõuda Tellijalt Tellija poolsete maksetega viivitamisel sisse ka vastavate nõuete sissenõudmisega kaasnevad vajalikud ja mõistlikud kulud, sh kulud õigusabile ning inkassoteenustele.

  

18. Tellimuse vastuvõtmisest keeldumine

18.1. Lastekaubad.ee-l on õigus keelduda Tellijalt Tellimuse vastuvõtmisest, kui Tellija on Lepingust taganenud ja tellitud kauba väljaostmata tagasi saatnud 3 (kolm) või enam korda 12- (kaheteist-) kuulise järjestikkuse ajaperioodi jooksul

 

 

Juhul, kui Teie soovitud kaupa pole meie kodulehel, andke oma soovist teada e-maili teel ning anname endast parima, et Teie soov saaks täidetud.